O Kancelarii

Jacek Podkamienny. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku.
Komornik Sądowy Jacek Podkamienny od 2009 roku prowadzi samodzielnie kancelarię w Leżajsku. W kancelarii jest zatrudnionych 5 osób, w tym 2 asesorów. Ukończył studia prawnicze (UMCS/URz) oraz podyplomowe studia „Windykacja należności” (SGH). Jest doktorem nauk humanistycznych.

Godziny pracy i przyjęć

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek – piątek od 7:00-15:00
Godziny przyjęć stron w kancelarii: poniedziałek – piątek od 11:00-15:00
Komornik przyjmuje strony we wtorki od 10:00 – 12:00

Systemy

W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych Komornik Sądowy Jacek Podkamienny korzysta z dostępu do poniższych systemów:

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach.

ZUS-PUE

Komornik wykonuje zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korzystając z elektronicznej platformy ZUS-PUE.

EKW

Portal elektronicznych ksiąg wieczystych.

OGNIVO (abonament)

System umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, w ramach poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

E-Sąd

Elektroniczne postępowanie upominawcze – komornik prowadzi postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuły wykonawcze wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Oświadczenie o powołaniu IOD

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny niniejszym informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop, adres email: m.ryzop@dpag.pl, numer telefonu: 535 342 441

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.